Home‎ > ‎

Komunikaty


Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,

by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

                            Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza dziękuje 
za przekazane gratulacje z okazji Jubileuszu 90-lecia Szkoły:

 
złota strona 
Grono Pedagogiczne
Voytech Technologies INC - Rodzina Korolczuk

srebrna strona 
Krystyna Slawik

biała strona
Małgorzata Grabowska
Anna Kubicka
Anna Rychlik
Grażyna Holko
Anna Piterow
Beata Baginski 
Zuzia Zurek - absolwentka 
Renata Palac  
Elżbieta Bujnowski 
Anna i Andrzej Trykozko z rodziną 
Justyna Kubicka i Iwona Kubicka - absolwentki 
Teresa i Janusz Cyrynowscy z córką Natalią, absolwentką 
Sylwia Bandasiewicz z Rodziną 
Barbara i Maciej Wrona z córką Martyną 
klasa 10
klasa 1 A
klasa 6
klasa VIII 
klasa 0
klasa I B
klasa IX  
 klasa II  
pół strony
Katarzyna i Krzysztof KwasniakPSD im.Henryka Sienkiewicza, w listopadzie 2018 roku, celebrować będzie Jubileusz 90 lecia swojej działalności.
Z tej okazji, 18 listopada zorganizowany zostanie, bankiet okolicznościowy w restauracji "Sirico's" 
oraz wydana zostanie książka pamiątkowa.
Wszystkich uczniów wraz z rodzicami, absolwentów szkoły prosimy 
i zachęcamy do składania szkole gratulacji, życzeń i podziękowań
poprzez umieszczenie wpisu.
Tekst wpisu prosimy przekazać p. Renacie Palac (nauczyciel klasy 1B) lub wysłać na email renatapalac@yahoo.com 
Donacje za wpis prosimy przekazać wraz z tekstem lub przesłać na adres
Renata Palac
7502 Ridge Blvd. Apt D5
Brooklyn, NY 11209
Okładka tylna zewnętrzna - $1000
Okładka tylna wewnętrzna - $500
Złota strona - $300
Srebrna strona - $200
Biała strona - $120
Pół strony - $70
Wpisy przyjmujemy do 6 października 2018 roku. 
Czeki prosimy wystawiać na H. Sienkiewicz Educational Society, Inc


Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia wniosku o wydanie polskiej legitymacji szkolnej dziecku, będącemu uczniem naszej szkoły. Prosimy o staranne wypełnienie formularza, podając datę urodzenia w systemie polskim (dzień, miesiąc, rok) i oddanie do dyrektora szkoły w terminie do 16 grudnia.
Po wyznaczonym terminie, rodzice mogą ubiegać się o wydanie legitymacji osobiście w konsulacie, po wcześniejszym pobraniu od dyrektora zaświadczenia potwierdzającego naukę dziecka w naszej szkole. Przypominamy, że wydane w czerwcu bieżącego roku legitymacje są ważne do końca września 2018 roku.
W przypadku, gdy wystawiona legitymacja posiada błąd w nazwisku lub dacie urodzenia prosimy o wypełnienie nowego wniosku i oddanie wraz z egzemplarzem błędnej legitymacji.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące legitymacji szkolnych dla uczniów szkół polonijnych znajdują się na stronie internetowej konsulatu RP lub na stronie Centrali Szkół Polonijnych.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom loterii, podczas Zabawy Jesiennej:
Polish Slavic Federal Credit Union
Molto Carino Hair Salon - Katarzyna Zajac
Robert's Salon - Robert Grodzki
Cracovia Deli
Adam Wilk Inc.
Agaton Studio- Agata Skowronska
oraz 
Iwona Wojciech Drzal
Kazimiera Dziekan
Magdalena Engel
Edyta & Karol Falkowski
Marta Grzybowska
Renata & Andrzej Palac
Dorota Pauk
Joanna & Waldemar Plis
Marta & Karol Plonski
Boguslawa Jerzy Posluszny
Krystyna Slawik
Slawomir Stanislawski
Urszula & Piotr StarzecGłówne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.                                

Zajęcia lekcyjne. Zajęcia lekcyjne w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 9:00 a kończą o 1:15 po południu. Zajęcia w liceum trwają od 9:00 do 12:30 po południu. Drzwi do budynku szkolnego otwarte będą od godziny 8:40 rano. Prosimy nie przyprowadzać dzieci wcześniej! Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczniowie klas starszych (od klasy 1) gromadzą się na korytarzu przed swoją klasą i tam oczekują na nauczyciela. Uczniowie klas młodszych (przedszkole i zerówka) gromadzą się przy wejściu na dole, w hallu budynku szkolnego i tam oczekują na wychowawcę. Następnie o godzinie 8:55 wraz z nauczycielem udają się do swojej klasy. Drzwi do budynku szkolnego będą zamykane o godzinie 9:10 rano. Wszyscy uczniowie, którzy spóźnią się na zajęcia, będą zaprowadzani bezpośrednio do swojej klasy przez Rodziców pełniących dyżur bezpieczeństwa. Uczniowie klas przedszkolnych, zerówki, klasy 1 oraz klasy 3, 4a i 6, którzy nie chodzą na katechezę (patrz harmonogram zajęć lekcyjnych), przychodzą do szkoły później, czyli na godzinę 9:45 (do właściwej klasy są zaprowadzani przez Rodziców dyżurujących).

Odbiór dzieci po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po zakończonych lekcjach, prosimy Rodziców uczniów klas przedszkolnych i zerówki o odbiór dzieci z dziedzińca szkolnego, z boku sali gimnastycznej (bliżej 16 Avenue). Przedszkole 3 – godzina 1:05, Przedszkole 4 – godzina 1:10, zerówka – godzina 1:15. Uczniów z pozostałych klas prosimy odbierać o godzinie 1:15 przed głównym wejściem: 1514 - 72 Street. Uczniów, którzy kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 12:30 po południu (uczniowie klasy 2 i klasy 8, którzy nie chodzą na religię) prosimy odbierać przed głównym wejściem: 1514 – 72 Street. Uczniów z wszelkich zajęć pozalekcyjnych prosimy odbierać również przed głównym wejściem  o godzinie 3:00 po południu.

Rodzice na terenie szkoły. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły mogą przebywać jedynie Rodzice wspierający działalność szkoły oraz Rodzice dyżurujący. Wszystkich Rodziców i przyjaciół zapraszamy serdecznie do odwiedzania szkoły podczas różnych uroczystości szkolnych, zebrań, wywiadówek i zajęć otwartych. Jeśli chcecie Państwo wejść do szkoły w celu skorzystania z biblioteki czy też spotkania z dyrektorem należy skorzystać z dzwonka przy wejściu a następnie odebrać od Rodzica dyżurującego plakietkę i wraz z nią udać się w podane miejsce. Prosimy tego rodzaju sprawy załatwiać w godzinach od 9:15 do godziny  1 po południu lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Uczniowie na terenie szkoły.  Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, zachowania zasad bezpieczeństwa oraz do przestrzegania regulaminu ucznia i kodeksu grzeczności. Wszystkich uczniów zachęcamy do: pilnej nauki, reprezentowania szkoły, uczestniczenia w konkursach, uroczystościach narodowo – patriotycznych i kościelnych jak również do brania czynnego udziału w życiu i działalności naszej szkoły. Informacje o organizowanych konkursach i uroczystościach znajdują się zawsze na stronie internetowej oraz są przekazywane przez wychowawców. Uczniowie, którzy na prośbę nauczyciela, katechety lub dyrektora reprezentują szkołę otrzymują na koniec roku szkolnego dyplom za reprezentowanie szkoły. Ci uczniowie,  którzy reprezentują szkołę czynnie oraz laureaci konkursów otrzymują nagrodę książkową za reprezentowanie szkoły. Uczniowie, którzy podczas całego roku szkolnego nie opuszczą ani jednego dnia zajęć lekcyjnych otrzymują dyplom za 100% frekwencję. Uczniowie, którzy osiągną bardzo dobre wyniki w nauce (z wszystkich przedmiotów) oraz wzorowe zachowanie otrzymują dyplom wzorowego ucznia lub nagrodę książkową za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie, którzy osiągną celujące wyniki w nauce (z wszystkich przedmiotów) oraz wzorowe zachowanie otrzymają nagrodę książkową a ich Rodzice List Gratulacyjny.

Opłaty za szkołę i katechezę. Opłata za szkołę wynosi:  1 dziecko - $370, 2 dzieci - $740, 3 dzieci - $1000 (pozostałe dzieci zwolnione z opłaty ). Należności przyjmuje Skarbnik Towarzystwa Oświatowego, gotówką lub czekiem wypisanym na: H. Sienkiewicz Ed. Society.

Opłata za katechezę wynosi: 1 dziecko - $100, 2 dzieci $200 (pozostałe dzieci zwolnione z opłat). Należności za katechezę przyjmuje dyrektor szkoły, wyłącznie gotówką.

Wszystkich opłat (za szkołę i katechezę) należy dokonać (w całości lub w ratach) do końca grudnia 2017 roku, w przeciwnym razie doliczone będzie po $20 za każdy miesiąc zwłoki, od każdego dziecka, licząc od 1-go stycznia 2018 roku.                                           

Podręczniki szkolne. Opłaty za podręczniki szkolne należy dokonać do końca października u każdego wychowawcy klasy oddzielnie, gotówką lub czekiem wypisanym na: H. Sienkiewicz Ed. Society. Prosimy, aby wszystkie podręczniki szkolne były podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia.

Koszulki szkolne. Strojem obowiązującym na wszystkie szkolne uroczystości, konkursy, Paradę Pułaskiego i szkolne wycieczki są koszulki szkolne. Prosimy, aby każdy uczeń posiadał taką koszulkę. Istnieje możliwość zakupu koszulek na terenie szkoły w cenie $15, posiadamy również czerwone czapeczki z napisem „POLSKA” - $5.                                                                                                        

Komunikaty. Wszelkie komunikaty, lista dyżurów, prace domowe, kalendarz zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, relacje i zdjęcia z wszelkich uroczystości szkolnych oraz wiele innych ciekawych informacji,  znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolapl.org

Zajęcia pozalekcyjne. Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach. W tym roku szkolnym proponujemy: 

- kółko plastyczne „Plastuś” klasy 0-4

- kółko taneczne klasy 1-5

- kółko fotograficzne (od klasy 4) 

Prosimy Rodziców o zapisywanie dzieci we wrześniu, zajęcia rozpoczną się od października (aby powstała  grupa musi być 10 osób!) Zajęcia pozalekcyjne trwają do godziny 3:00 po południu, odbywają się według kalendarza zajęć pozalekcyjnych (prosimy o dokładne zapoznanie się z tym kalendarzem ponieważ nie pokrywa się z kalendarzem zajęć lekcyjnych.) 

Opłaty, czekiem lub gotówką,  należy dokonać w dwóch ratach (do 18 listopada i 10 lutego) u dyrektora szkoły po zakończonych zajęciach. Roczny koszt zajęć pozalekcyjnych wynosi $200

Na terenie szkoły działa również gromada zuchów „Polskie Maki ", gromada skrzatów „Biedronki” oraz drużyna harcerek "Trzy Korony"– zapisy pod koniec września prowadzić będą przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego.   

Biblioteka szkolna. Zarówno uczniowie jak i rodzice mają możliwość bezpłatnego korzystania z biblioteki szkolnej, wszystkich serdecznie zapraszamy! Biblioteka szkolna otwarta będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9 rano do 1:30 po południu. Istnieje możliwość zamawiania książek drogą emaliową (katalog w linku Biblioteka), wówczas książka zostanie dostarczona dziecku do klasy. 

Sklepik szkolny. W sobotę 16-go września rusza działalność szkolnego sklepiku. Uczniowie w czasie lunchu będą mogli dokonać zakupu pizzy  w cenie $2,50 a dodatkowo wody, soczku oraz innych przekąsek.

Gazetka szkolna „Płomyk”. W tym roku również będziemy wydawać naszą gazetkę szkolną „PŁOMYK”. Dzięki współpracy nauczycieli , rodziców i uczniów wydawane są 3 numery w ciągu roku szkolnego. Znajdziecie w nich Państwo wiele zdjęć, relacji z każdej szkolnej uroczystości, prace swoich dzieci, wyniki różnych konkursów a ponadto krzyżówki, rebusy, kolorowanki i zagadki jak również inne ciekawe materiały! Zamówienia wraz z opłatą $15 za każdy zestaw gotówką lub czekiem (wypisanym na H. Sienkiewicz Educational Society, Inc ) prosimy przekazać wychowawcy do końca października. Po zamówieniu gazetki będą dostarczane uczniom do klas. Uprzejmie prosimy, aby każda rodzina zaprenumerowała przynajmniej 1 zestaw!                                                                                

Program „Przyjaciel szkoły” i  „Sponsor". Program ten ma na celu wsparcie finansowe szkoły, bez którego jej działalność nie byłaby tak owocna i atrakcyjna dla uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce Sponsorzy i Przyjaciele. Wszelkie dotacje na H. Sienkiewicz Educational Society możecie Państwo ukazać w rozliczeniu finansowy, gdyż jesteśmy organizacją posiadającą statut „Not for profit” i  formę 501 (c) (3). 

Drodzy Rodzice! Przyjaciele szkoły! - wiemy, że bardzo świadomie wybieracie Państwo szkołę dla swoich dzieci i wiemy również, że dokonaliście Państwo właściwego wyboru, dlatego bardzo prosimy dokonajcie wpłaty $30 i w ten materialny sposób, a nie tylko duchowy zapewnicie swoim dzieciom właściwe warunki i wiele atrakcji. To co robicie dla szkoły robicie  przede wszystkim dla swoich dzieci!!!!!   Drodzy Rodzice! Sponsorzy! – wielu spośród Państwa prowadzi własną działalność. Wpłacając $100, zapewnicie swojej firmie całoroczną reklamę jak również pomożecie szkole. Bycie „Sponsorem” lub „ Przyjacielem szkoły” z taką tradycją i takimi wynikami to powód do szczególnej dumy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na zrozumienie i poparcie !


Prosimy wszystkich Rodziców o przestrzeganie zasad funkcjonowania szkoły. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i dostosowanie naszej działalności do wymogów Departamentu Edukacji w stanie Nowy Jork. Prosimy również o wspieranie naszych wysiłków na rzecz wychowania świadomej Polonii i zachęcanie swoich dzieci do czynnego udziału w różnych uroczystościach polonijnych. 

Z wyrazami szacunku                                                                       

Dyrektor Anna Kubicka
Wspólnie z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce 
bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, 
 
 
 
którzy ofiarowali 
 
pomoc materialną dzieciom z PSD im. M.Kopernika w Huston, 
 
 
które ucierpiały podczas huraganu Harvey. 
 
Zebraliśmy kwotę $2000. 
 
Dziękujemy za wspaniałomyślność i wrażliwe serca.
Lista ofiarodawców (kolejność alfabetyczna):
A.P. Bajgierowicz, B.S.Baginski, B.L.Bialy, M.W.Bielecki, L.K.Borek, A.D.Calus-Krol, A.H.Cioczek, A.S.Doong, K.M.Golabek, A.J.Gosk, M.J.Grabowski, M.T.Gradzki, L.D.Grudzien, G.Holko, B.Jelonek, I.J.Kandybowicz, B.M.Kiecka, I.L.Kiecka, M.A.Kierzkowski, E.M.Kolata-Wrutniak, A.W.Kubicki, M.K.Kwolek, M.M.Lezon, E.G.Liwak, A.M.Miazga, K.W.Niebrzydowski, R.A.Palac, J.P.Pantuchowicz-Kolaczko,  A.J.Piterow, A.A.Potepa, B.P.Ratkiewicz, K.Slawik, M.M.Tecza-Wrobel, A.Trykozko, M.M.Tutka, B.M.Wrona, Z.Z.Zurek oraz Towarzystwo Oświatowe im. H.Sienkiewicza


"Betlejem jest blisko! Każdego dnia możesz tu dojść!" 
Uroczystość ślubowania pierwszaków oraz pasowanie ich na uczniów - artykuł w Nowym Dzienniku

Anna Kubicka dyrektor Polskiej Szkoły im. H. Sienkiewicza na Brooklynie
               

 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16

(o nas w prasie i telewizji!)
Zakończenie roku szkolnego-artykuł w Nowym DziennikuW Nowym Dzienniku ukazał sie kolejny artykuł o naszej szkole. 

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/tu-slowo-patriotyzm-nie-brzmi-patetycznie
Dzień Przedszkolaka w PSD im.  Henryka Sienkiewicza
I Festiwal Szkół Polonijnych - Artykuł w Nowym Dzienniku 
"O tańcu w książkach i na parkiecie – Cała Polonia Czyta Dzieciom"

Zapraszamy i zachęcamy do przeczytania artykułu, obejrzenia zdjęć i pięknej relacji video przygotowanej przez portal Dobra Polska Szkoła 

Zapraszamy do przeczytania artykułu  "Dotknąć historii"

...."W sobotę, 17 stycznia, w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza odbyło się historyczne spotkanie, gdyż na zaproszenie władz szkolnych przybyli bohaterowie powstania warszawskiego: Wanda Lorenc i Mieczysław Madejski, a z nimi Henryk Cioczek – lekarz, naukowiec, autor wielu publikacji, w tym dwóch książek o bohaterach wojennych. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa objazdowa pt. "Walka o wolność. Powstanie Warszawskie"...

Cały artykuł na stronie Nowego Dziennika:Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki - Pasowanie pierwszoklasistów:

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/wczoraj-przedszkolaki-dzisiaj-pierwszaki


Najcenniejszy podarunek to wykształcenie - artykuł w Nowym Dzienniku:
Zapraszamy do przeczytania artykułu w Nowym Dzienniku:
 O NAS W PRASIE!!!!
To już wakacje! - Nowy Dziennik

Helena Modrzejewska wspomogła Skłodowską - Nowy Dziennik 
Z wielką dumą i radością informujemy, że nasza szkoła w oczach dzieci została najlepszą polonijną szkołą w roku szkolnym 2011/2012

Zachęcamy do przeczytania artykułów na ten temat:

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/

najlepsze-polonijne-szkoly-w-usa