Home‎ > ‎

Komunikaty

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".
Egzamin maturalny odbędzie się w sobotę 27 kwietnia, w godzinach od 9 do 12:30 po południu.
Obecność abiturientów obowiązkowa.
Część pisemna (90 min) rozpocznie się o godzinie 9:15 rano,
po krótkiej przerwie uczniowie przystępują do egzaminu ustnego.
Strojem obowiązującym jest galowy strój szkolny (w kolorach biało- czarnym lub biało-granatowym)

Zdjęcia absolwentów
W sobotę 27 kwietnia robione będą zdjęcia absolwentów
(uczniów klasy 8 i 11) do tabla. Wszyscy absolwenci proszeni są
o założenie galowego stroju szkolnego:
dziewczynki - białe bluzki, czarne/granatowe spódniczki
chłopcy - garnitury (lub spodnie, koszula i krawat)
Tabla ($15) prosimy zamawiać u wychowawcy klasy w terminie do 27 kwietnia.


27 kwietnia uczniowie klasy 6 i 7 wezmą udział
w wycieczce do Penn's Cave w Pensylwanii.
W programie: zwiedzanie jaskini, przepłynięcie 
łódką podziemnej rzeki, przejażdżka po parku 
dzikich zwierząt, labirynt górniczy oraz 
poszukiwanie drogocennych minerałów.
Wycieczka dofinansowana przez Tow. Oświatowe.
Koszt $65 od osoby. Zbiórka w szkole o 5:30 rano,
planowany powrót około 9:30 wieczorem.
Wypełnioną i podpisaną formę należy wraz 
z opłatą przekazać wychowawcy klasy
w terminie do 6 kwietnia.

Msza Święta w Katedrze Św. Patryka
Wszystkich uczniów wraz z rodzicami
zachęcamy do udziału w Mszy Świętej, 
w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, 
w 5 rocznicę kanonizacji, która odbędzie się
w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 7 wieczorem
w Katedrze Św. Patryka na Manhattanie
(5 Avenue pomiędzy 50 i 51 Street)


Aukcja  Children's Smile Foundation
Zachęcamy uczniów do przygotowania
i przekazania na aukcję charytatywną, organizowaną
przez Children's Smile Foundation, prac plastycznych, 
które zostaną zlicytowane podczas aukcji w Konsulacie RP.
Prace plastyczne (o dowolnych wymiarach i dowolnej tematyce) 
wykonane dowolną techniką, (ale bez elementów przestrzennych)
prosimy oddawać wychowawcy w terminie do 4 maja.
Prace należy z tyłu podpisać. Każdy uczeń, który 
odda prace otrzyma szkolny dyplom/ podziękowanie
podczas Festynu Rodzinnego w dniu 11 maja.

Basketball OLG Youth Program
Zachęcamy uczniów w wieku powyżej 6 lat
do udziału w pozalekcyjnych zajęciach
prowadzanych przez Our Lady of Guadalupe Youth Program.
Rejestracja i zajęcia w sali gimnastycznej
we wtorki i czwartki od 7:30 do 9 wieczorem
Opłata za sezon wiosenny $125 ( w tym koszulka)Sponsorzy Zabawy Walentynkowej

Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa

Robert Defalco Realty- p. Joanna Kaszuba

Mollto Carino - salon fryzjerski - p. Katarzyna Zając

Agatonstudio - p. Agata Skowrońska

Cracovia - państwo Bogudz

BuldoMax PA.Inc - p. Krzysztof Bober.

Teatr Polski US. - Państwo Kutrzuba.

Robert’s Salon - p. Robert Grocki

Żabka - państwo Biały

      Amtek Inc.

p. Magdalena Engel, p. Ewelina Korolczuk , p. Kazia Dziekan, p. Marta Grzybowska.

Państwo: Falkowski, Kubicki, Starzec, Płoński, Palac, Drzał.

p. Sławek Stanisławski.  

Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy!


O nas w mediach: PSD im. Henryka Sienkiewicza rozpoczyna nabór wniosków
o wydanie lub przedłużenie legitymacji szkolnych.
Wnioski można składać u dyrektora szkoły
w terminie do 26 stycznia 2019 roku.
Później rodzice mogą wystąpić z wnioskiem
bezpośrednio w Konsulacie RP, po wcześniejszym
pobraniu od dyrektora zaświadczenia potwierdzającego
naukę dziecka w szkole.
1. Rodzice uczniów, którzy nigdy wcześniej nie posiadali legitymacji
zaznaczają na wniosku w nagłówku "Wydanie"
2. Rodzice uczniów, którzy posiadają już legitymację
zaznaczają we wniosku "Przedłużenie ważności".
Do wypełnionego wniosku należy wówczas dołączyć
posiadaną legitymację (w celu przybicia pieczątki).
Jeśli uczeń zgubił posiadaną legitymację
konieczne jest napisanie wyjaśniającego oświadczenia.
Wnioski dostępne u dyrektora szkoły lub w linku Legitymacje Szkolne


Główne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

Zajęcia lekcyjne. Zajęcia lekcyjne w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 9:00 a kończą o 1:15 po południu. Zajęcia w liceum trwają od 9:00 do 12:30 po południu. Drzwi do budynku szkolnego otwarte będą od godziny 8:40 rano. Prosimy nie przyprowadzać dzieci wcześniej! Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczniowie klas starszych (od klasy 1) gromadzą się na korytarzu przed swoją klasą i tam oczekują na nauczyciela. Uczniowie klas młodszych (przedszkole i zerówka) gromadzą się przy wejściu na dole, w hallu budynku szkolnego i tam oczekują na wychowawcę. Następnie o godzinie 8:55 wraz z nauczycielem udają się do swojej klasy. Drzwi do budynku szkolnego będą zamykane o godzinie 9:10 rano. Wszyscy uczniowie, którzy spóźnią się na zajęcia, będą zaprowadzani bezpośrednio do swojej klasy przez Rodziców pełniących dyżur bezpieczeństwa. Uczniowie klas przedszkolnych, zerówki, klasy 1a i 1b i klasy 7, którzy nie chodzą na katechezę przychodzą do szkoły później, czyli na godzinę 9:45 (do właściwej klasy są zaprowadzani przez Rodziców dyżurujących).

Odbiór dzieci po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po zakończonych lekcjach, prosimy Rodziców uczniów klas przedszkolnych i zerówki o odbiór dzieci z dziedzińca szkolnego, z boku sali gimnastycznej (bliżej 16 Avenue).  Przedszkole 3 – godzina 1:00, Przedszkole 4 – godzina 1:05, zerówka A – godzina 1:10 oraz zerówka B – godzina 1:15. Uczniów z pozostałych klas prosimy odbierać o godzinie 1:15 przed głównym wejściem: 1514 - 72 Street. Uczniów, którzy kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 12:30 po południu (uczniowie klasy 2a i 2b i klasy 3 i klasy 5, którzy nie chodzą na religię) prosimy odbierać przed głównym wejściem: 1514 – 72 Street. Uczniów z wszelkich zajęć pozalekcyjnych prosimy odbierać również przed głównym wejściem  o godzinie 3:00 po południu.

Rodzice na terenie szkoły. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły mogą przebywać jedynie Rodzice wspierający działalność szkoły oraz Rodzice dyżurujący. Wszystkich Rodziców i przyjaciół zapraszamy serdecznie do odwiedzania szkoły podczas różnych uroczystości szkolnych, zebrań, wywiadówek i zajęć otwartych. Jeśli chcecie Państwo wejść do szkoły w celu skorzystania z biblioteki czy też spotkania z dyrektorem należy skorzystać z dzwonka przy wejściu a następnie odebrać od Rodzica dyżurującego plakietkę i wraz z nią udać się w podane miejsce. Prosimy tego rodzaju sprawy załatwiać w godzinach od 9:15 do godziny  1 po południu lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Uczniowie na terenie szkoły.  Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, zachowania zasad bezpieczeństwa oraz do przestrzegania regulaminu ucznia i kodeksu grzeczności. Wszystkich uczniów zachęcamy do: pilnej nauki, reprezentowania szkoły, uczestniczenia w konkursach, uroczystościach narodowo – patriotycznych i kościelnych jak również do brania czynnego udziału w życiu i działalności naszej szkoły. Informacje o organizowanych konkursach i uroczystościach znajdują się zawsze na stronie internetowej oraz są przekazywane przez wychowawców. Uczniowie, którzy na prośbę nauczyciela, katechety lub dyrektora reprezentują szkołę w uroczystościach kościelnych lub narodowo- patriotycznych, otrzymują na koniec roku szkolnego dyplom za reprezentowanie szkoły. Uczniowie,  którzy reprezentują szkołę czynnie - laureaci konkursów otrzymują nagrodę książkową za reprezentowanie szkoły. Uczniowie, którzy podczas całego roku szkolnego nie opuszczą ani jednego dnia zajęć lekcyjnych otrzymują dyplom za 100% frekwencję. Uczniowie, którzy osiągną bardzo dobre wyniki w nauce (z wszystkich przedmiotów) oraz wzorowe zachowanie otrzymują dyplom wzorowego ucznia lub nagrodę książkową za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie, którzy osiągną celujące wyniki w nauce (z wszystkich przedmiotów) oraz wzorowe zachowanie otrzymają nagrodę książkową a ich Rodzice List Gratulacyjny.

Opłaty za szkołę i katechezę. Opłata za szkołę wynosi:  1 dziecko - $370, 2 dzieci - $740, 3 dzieci - $1000 (pozostałe dzieci zwolnione z opłaty ). Należności przyjmuje Skarbnik Towarzystwa Oświatowego, gotówką lub czekiem wypisanym na: H. Sienkiewicz Ed. Society.

Opłata za katechezę wynosi: 1 dziecko - $100, 2 dzieci $200 (pozostałe dzieci zwolnione z opłat). Należności za katechezę przyjmuje dyrektor szkoły, wyłącznie gotówką.

Wszystkich opłat (za szkołę i katechezę) należy dokonać (w całości lub w ratach) do końca grudnia 2018 roku, w przeciwnym razie doliczone będzie po $20 za każdy miesiąc zwłoki, od każdego dziecka, licząc od 1-go stycznia 2019 roku.                                           

Podręczniki szkolne. Opłaty za podręczniki szkolne należy dokonać do końca października u każdego wychowawcy klasy oddzielnie, gotówką lub czekiem wypisanym na: H. Sienkiewicz Ed. Society. Prosimy, aby wszystkie podręczniki szkolne były podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia.

Koszulki szkolne. Strojem obowiązującym na wszystkie szkolne uroczystości, konkursy, Paradę Pułaskiego i szkolne wycieczki są koszulki szkolne. W roku szkolnym 2018/19 obowiązują nowe koszulki (białe, z logo Jubileuszu 90-lecia szkoły), które wszyscy uczniowie otrzymają za darmo w miesiącu wrześniu. Nowe koszulki ufundowało Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza.                                                    

Komunikaty. Wszelkie komunikaty, lista dyżurów, prace domowe, kalendarz zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, relacje i zdjęcia z wszelkich uroczystości szkolnych oraz wiele innych ciekawych informacji,  znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolapl.org

Zajęcia pozalekcyjne. Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach. W tym roku szkolnym proponujemy: 

- kółko plastyczne „Plastuś” klasy 0-4

- kółko taneczne klasy 1-5

- kółko fotograficzne (od klasy 4) 

Prosimy Rodziców o zapisywanie dzieci we wrześniu, zajęcia rozpoczną się od października (aby powstała  grupa musi być 10 osób!) Zajęcia pozalekcyjne trwają do godziny 3:00 po południu, odbywają się według kalendarza zajęć pozalekcyjnych.

Opłaty, czekiem lub gotówką,  należy dokonać w dwóch ratach (do 17 listopada i 9 lutego) u dyrektora szkoły po zakończonych zajęciach. Roczny koszt zajęć pozalekcyjnych wynosi $200

Na terenie szkoły działa również gromada zuchów „Polskie Maki ", gromada skrzatów „Biedronki” oraz drużyna harcerek "Trzy Korony"– zapisy pod koniec września prowadzić będą przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego.   

Biblioteka szkolna. Zarówno uczniowie jak i rodzice mają możliwość bezpłatnego korzystania z biblioteki szkolnej, wszystkich serdecznie zapraszamy! Biblioteka szkolna otwarta będzie w każdą sobotę miesiąca od godziny 9 rano do 1:30 po południu. Istnieje możliwość zamawiania książek drogą emaliową (katalog w linku Biblioteka), wówczas książka zostanie dostarczona dziecku do klasy. 

Sklepik szkolny. W sobotę 15-go września rusza działalność szkolnego sklepiku. Uczniowie w czasie lunchu będą mogli dokonać zakupu pizzy  w cenie $2.50 a dodatkowo wody, soczku oraz innych przekąsek.

Gazetka szkolna „Płomyk”. W tym roku również będziemy wydawać naszą gazetkę szkolną „PŁOMYK”. Dzięki współpracy nauczycieli , rodziców i uczniów wydawane są 3 numery w ciągu roku szkolnego. Znajdziecie w nich Państwo wiele zdjęć, relacji z każdej szkolnej uroczystości, prace swoich dzieci, wyniki różnych konkursów a ponadto krzyżówki, rebusy, kolorowanki i zagadki jak również inne ciekawe materiały! Zamówienia wraz z opłatą $15 za każdy zestaw gotówką lub czekiem (wypisanym na H. Sienkiewicz Educational Society, Inc ) prosimy przekazać wychowawcy do 13 października. Po zamówieniu gazetki będą dostarczane uczniom do klas. Uprzejmie prosimy, aby każda rodzina zaprenumerowała przynajmniej 1 zestaw!                                                                                

Program „Przyjaciel szkoły” i  „Sponsor". Program ten ma na celu wsparcie finansowe szkoły, bez którego jej działalność nie byłaby tak owocna i atrakcyjna dla uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce Sponsorzy i Przyjaciele. Wszelkie dotacje na H. Sienkiewicz Educational Society możecie Państwo ukazać w rozliczeniu finansowy, gdyż jesteśmy organizacją posiadającą statut „Not for profit” i  formę 501 (c) (3). 

Drodzy Rodzice! Przyjaciele szkoły! - wiemy, że bardzo świadomie wybieracie Państwo szkołę dla swoich dzieci i wiemy również, że dokonaliście Państwo właściwego wyboru, dlatego bardzo prosimy dokonajcie wpłaty $30 i w ten materialny sposób, a nie tylko duchowy zapewnicie swoim dzieciom właściwe warunki i wiele atrakcji. To co robicie dla szkoły robicie  przede wszystkim dla swoich dzieci!!!!!   Drodzy Rodzice! Sponsorzy! – wielu spośród Państwa prowadzi własną działalność. Wpłacając $100, zapewnicie swojej firmie całoroczną reklamę jak również pomożecie szkole. Bycie „Sponsorem” lub „ Przyjacielem szkoły” z taką tradycją i takimi wynikami to powód do szczególnej dumy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na zrozumienie i poparcie !


Prosimy wszystkich Rodziców o przestrzeganie zasad funkcjonowania szkoły. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i dostosowanie naszej działalności do wymogów Departamentu Edukacji w stanie Nowy Jork. Prosimy również o wspieranie naszych wysiłków na rzecz wychowania świadomej Polonii i zachęcanie swoich dzieci do czynnego udziału w różnych uroczystościach polonijnych. 

Z wyrazami szacunku                                                                       

Dyrektor Anna Kubicka


"Betlejem jest blisko! Każdego dnia możesz tu dojść!" 
Uroczystość ślubowania pierwszaków oraz pasowanie ich na uczniów - artykuł w Nowym Dzienniku

Anna Kubicka dyrektor Polskiej Szkoły im. H. Sienkiewicza na Brooklynie
               

 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16

(o nas w prasie i telewizji!)
Zakończenie roku szkolnego-artykuł w Nowym DziennikuW Nowym Dzienniku ukazał sie kolejny artykuł o naszej szkole. 

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/tu-slowo-patriotyzm-nie-brzmi-patetycznie
Dzień Przedszkolaka w PSD im.  Henryka Sienkiewicza
I Festiwal Szkół Polonijnych - Artykuł w Nowym Dzienniku 
"O tańcu w książkach i na parkiecie – Cała Polonia Czyta Dzieciom"

Zapraszamy i zachęcamy do przeczytania artykułu, obejrzenia zdjęć i pięknej relacji video przygotowanej przez portal Dobra Polska Szkoła 

Zapraszamy do przeczytania artykułu  "Dotknąć historii"

...."W sobotę, 17 stycznia, w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza odbyło się historyczne spotkanie, gdyż na zaproszenie władz szkolnych przybyli bohaterowie powstania warszawskiego: Wanda Lorenc i Mieczysław Madejski, a z nimi Henryk Cioczek – lekarz, naukowiec, autor wielu publikacji, w tym dwóch książek o bohaterach wojennych. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa objazdowa pt. "Walka o wolność. Powstanie Warszawskie"...

Cały artykuł na stronie Nowego Dziennika:Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki - Pasowanie pierwszoklasistów:

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/wczoraj-przedszkolaki-dzisiaj-pierwszaki


Najcenniejszy podarunek to wykształcenie - artykuł w Nowym Dzienniku:
Zapraszamy do przeczytania artykułu w Nowym Dzienniku:
 O NAS W PRASIE!!!!
To już wakacje! - Nowy Dziennik

Helena Modrzejewska wspomogła Skłodowską - Nowy Dziennik 
Z wielką dumą i radością informujemy, że nasza szkoła w oczach dzieci została najlepszą polonijną szkołą w roku szkolnym 2011/2012

Zachęcamy do przeczytania artykułów na ten temat:

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/

najlepsze-polonijne-szkoly-w-usa