Home‎ > ‎

Komunikaty


Matura odbędzie się w naszej szkole w sobotę 29 kwietnia.
Do Egzaminu Dojrzałości przystąpią uczniowie klasy 11.
Egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 9:15 rano.
Część pisemna z zakresu literatury, historii i geografii
Polski trwać będzie maksymalnie 90 minut.
Po krótkiej przerwie Maturzyści przystąpią do 
części ustnej, która obejmuje zagadnienia współczesnej 
wiedzy o społeczeństwie, tradycji i kultury polskiej.
Uczniów przystępujących do Matury obowiązuje
strój galowy: biało-czarny.29 kwietnia - zdjęcia absolwentów i abiturientów
W sobotę 29 kwietnia w trakcie zajęć lekcyjnych
robione będą zdjęcia uczniów klasy  8 (absolwentów)
oraz klasy 11 (abiturientów).
Wszyscy uczniowie proszeni są o założenie galowego
stroju szkolnego (w kolorze biało-czarnym)III Edycja Festiwalu Szkół Polonijnych pod hasłem:
"Rok Rzeki Wisły i 1050 rocznica Chrztu Polski",
odbędzie się 30 kwietnia (niedziela) w 
PSD im. Św. Faustyny
101-41 91 Street
Ozone Park, NY 11416
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów wraz z Rodzicami.


Szanowni Państwo
Wspólnie z Centralą Polskich Szkół Dokształcających
zwracam z prośbą do wszystkich Rodziców, będących 
członkami PSFCU o czynne poparcie w akcie głosowania 
podczas wyborów do Rady Dyrektorów kandydatury 
pani Małgorzaty Gradzki
Od 2011 roku pani M. Gradzki jest przedstawicielem uczniów 
oraz nauczycieli polonijnych w Radzie Dyrektorów a w roku
ubiegłym pełniła funkcję przewodniczącej Rady Dyrektorów.
Jako nauczyciel i dyrektor polonijnej szkoły bardzo dobrze zna 
potrzeby uczniów.To dzięki takim osobom nasza szkoła 
i jej uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc i dofinansowanie 
podczas wielu organizowanych wydarzeń, takich jak: studniówka,
festiwale, nagrody dla najlepszych absolwentów, stypendia, wycieczki.
Po otrzymaniu kart do głosowania z PSFCU, bardzo proszę
o oddanie swojego głosu najlepiej na p. Małgorzatę Gradzki.
dziekuję za pomoc i zrozumienie
dyrektor
Anna Kubicka
Więcej informacji w linku wybory-do-rady-dyrektorow
Zajęcia plenerowe kółka fotograficznego
W sobotę 6 maja uczniowie z kółka fotograficznego "Makro"
wezmą udział w zajęciach plenerowych na Manhattanie - "High Line".
Wyjazd ze szkoły o godzinie 9 rano, powrót 3 po południu.
Uczniowie powinni założyć szkolne koszulki, zabrać ze sobą metro card 
(2 przejazdy) oraz wodę i lunch.W niedzielę 7 maja podczas uroczystej Mszy Świętej 
o godz. 1:30 po południu w kościele Our Lady of Guadalupe
uczniowie klasy II przyjmą Sakrament I Komunii Świętej.Wszystkich Rodziców zapraszamy na program artystyczny
z okazji Dnia Matki i Ojca w sobotę 13 maja o  godzinie 12:15 pm
Uwaga.  W tym dniu nie ma zajęć kółka plastycznego  i fotograficznego
ze względu na klasyfikacyjne posiedznie Rady Pedagogicznej.


W sobotę 13 maja wszyscy uczniowie szkoły otrzymają podczas
 lunchu pizzę, sponsorowaną przez Towarzystwo Oświatowe.Wycieczka uczniów klas 6 - 11 do Waszyngtonu odbędzie się
w sobotę 20 maja. Zbiórka przed szkołą o godz. 6:15 rano, 
powrót - godzina 11:30 wieczorem
Uczniowie proszeni są o założenie koszulek szkolnych 
oraz zabranie ze sobą wody i kanapek.
Wycieczka jest dofinansowana przez Towarzystwo Oświatowe.

Pożegnanie Przedszkolaków
Wszystkich uczniów klas Przedszkole 3 i 4, Zerówka A i B
zapraszamy wraz z Rodzicami na uroczystość 
pożegnania Przedszkolaków czyli 
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego,
które odbędzie się 20 maja, o godzinie 10 rano.
Uczniowie klas przedszkolnych przychodzą odświętnie ubrani
na godzinę 10 rano, po części oficjalnej odbiór dyplomów w klasach.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego i katechetycznego 2016/17 
 dla uczniów klas 1 - 11 rozpocznie się 3 czerwca o godzinie 10 rano.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie odbiorą świadectwa w klasach


 Festyn z okazji Dnia Dziecka
Centrum Polsko - Słowiańskie zaprasza dzieci 
wraz z rodzicami na festyn z okazji Dnia Dziecka.
4 czerwca (niedziela) godz. 12- 3 po południu
176 Java Street, Brooklyn, NY 11222
W programie: gry i zabawy, konkurs "Mały Picasso",
loteria z nagrodami, występy dzieci (w tym uczniów naszej szkoły) 
oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek.

W sobotę 22 kwietnia gościliśmy w naszej szkole
Polski Instytut Teatralny.
Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych 
obejrzeli przedstawienie pt."Pchła Szachrajka".

Przedstawienie sponsorowali:
dr Anna Cioczek & dr Henryk Cioczek
mecenas Paweł Szymanski
Małgorzata Bednarz - You Be Essential
Magdalena Engel
Ewelina & Voytek Korolczuk - Voytech Technologies
Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za zrozumienie i przekazane środki finansowe!Główne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.                                

Zajęcia lekcyjne. Zajęcia lekcyjne w naszej szkole rozpoczynają się o godzinie 9:00 a kończą o 1:15 po południu. Zajęcia w liceum trwają od 9:00 do 12:30 po południu. Drzwi do budynku szkolnego otwarte będą od godziny 8:40 rano. Prosimy nie przyprowadzać dzieci wcześniej! Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczniowie klas starszych (od klasy 1) gromadzą się na korytarzu przed swoją klasą i tam oczekują na nauczyciela. Uczniowie klas młodszych (przedszkole i zerówka) gromadzą się przy wejściu na dole, w hallu budynku szkolnego i tam oczekują na wychowawcę. Następnie o godzinie 8:55 wraz z nauczycielem udają się do swojej klasy. Drzwi do budynku szkolnego będą zamknięte punktualnie o godzinie 9 rano. Wszyscy uczniowie, którzy spóźnią się na zajęcia, będą zaprowadzani bezpośrednio do swojej klasy przez Rodziców pełniących dyżur bezpieczeństwa. Uczniowie klas przedszkolnych, zerówki, klasy 1 oraz klasy 3,4 i 7, którzy nie chodzą na katechezę (patrz harmonogram zajęć lekcyjnych), przychodzą do szkoły później, czyli na godzinę 9:45 (do właściwej klasy są zaprowadzani przez Rodziców dyżurujących).

Odbiór dzieci po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Po zakończonych lekcjach, prosimy Rodziców uczniów klas przedszkolnych i zerówki o odbiór dzieci z dziedzińca szkolnego, z boku sali gimnastycznej (bliżej 16 Avenue). Przedszkole 3 – godzina 1:00, Przedszkole 4 – godzina 1:05, zerówka A i zerówka B – godzina 1:10. Uczniów z pozostałych klas prosimy odbierać o godzinie 1:15 przed głównym wejściem: 1514 - 72 Street. Uczniów, którzy kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 12:30 po południu (uczniowie klasy 2 A i klasy 8, którzy nie chodzą na religię) prosimy odbierać przed głównym wejściem: 1514 – 72 Street. Uczniów z wszelkich zajęć pozalekcyjnych prosimy odbierać również przed głównym wejściem  o godzinie 3:00 po południu.

Rodzice na terenie szkoły. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły mogą przebywać jedynie Rodzice wspierający działalność szkoły oraz Rodzice dyżurujący. Wszystkich Rodziców i przyjaciół zapraszamy serdecznie do odwiedzania szkoły podczas różnych uroczystości szkolnych, zebrań, wywiadówek i zajęć otwartych. Jeśli chcecie Państwo wejść do szkoły w celu skorzystania z biblioteki czy też spotkania z dyrektorem należy skorzystać z dzwonka przy wejściu a następnie odebrać od Rodzica dyżurującego plakietkę i wraz z nią udać się w podane miejsce. Prosimy tego rodzaju sprawy załatwiać w godzinach od 9:15 do godziny  1 po południu lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Uczniowie na terenie szkoły.  Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, zachowania zasad bezpieczeństwa oraz do przestrzegania regulaminu ucznia i kodeksu grzeczności. Wszystkich uczniów zachęcamy do: pilnej nauki, reprezentowania szkoły, uczestniczenia w konkursach, uroczystościach narodowo – patriotycznych i kościelnych jak również do brania czynnego udziału w życiu i działalności naszej szkoły. Informacje o organizowanych konkursach i uroczystościach znajdują się zawsze na stronie internetowej oraz są przekazywane przez wychowawców. Uczniowie, którzy na prośbę nauczyciela, katechety lub dyrektora reprezentują szkołę biernie otrzymują na koniec roku szkolnego dyplom za reprezentowanie szkoły. Ci uczniowie,  którzy reprezentują szkołę czynnie w uroczystościach pozaszkolnych oraz laureaci konkursów międzyszkolnych lub międzynarodowych otrzymują nagrodę książkową za reprezentowanie szkoły. Uczniowie, którzy podczas całego roku szkolnego nie opuszczą ani jednego dnia zajęć lekcyjnych otrzymują dyplom za 100% frekwencję. Uczniowie, którzy osiągną bardzo dobre wyniki w nauce (z wszystkich przedmiotów) oraz wzorowe zachowanie otrzymują dyplom wzorowego ucznia lub nagrodę książkową za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie, którzy osiągną celujące wyniki w nauce (z wszystkich przedmiotów) oraz wzorowe zachowanie otrzymają nagrodę książkową a ich Rodzice List Gratulacyjny.

Opłaty za szkołę i katechezę. Opłata za szkołę wynosi:  1 dziecko - $350, 2 dzieci - $700, 3 dzieci - $950 (pozostałe dzieci zwolnione z opłaty ). Należności przyjmuje Skarbnik Towarzystwa Oświatowego, gotówką lub czekiem wypisanym na: H. Sienkiewicz Ed. Society. Opłat za szkołę należy dokonać (w całości lub w ratach) do końca grudnia 2016 roku, w przeciwnym razie doliczone będzie po $20 za każdy miesiąc zwłoki, od każdego dziecka, licząc od 1-go stycznia 2017 roku. 

Opłata za katechezę wynosi: 1 dziecko - $100, 2 dzieci $200 (pozostałe dzieci zwolnione z opłat). Należności za katechezę przyjmuje dyrektor szkoły, wyłącznie gotówką, w terminie do końca grudnia 2016 r.                                                

Podręczniki szkolne. Opłaty za podręczniki szkolne należy dokonać do końca października u każdego wychowawcy klasy oddzielnie, gotówką lub czekiem wypisanym na: H. Sienkiewicz Ed. Society. Prosimy, aby wszystkie podręczniki szkolne były podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia.

Koszulki szkolne. Strojem obowiązującym na wszystkie szkolne uroczystości, konkursy, Paradę Pułaskiego i szkolne wycieczki są koszulki szkolne. Prosimy, aby każdy uczeń posiadał taką koszulkę. Istnieje możliwość zakupu koszulek na terenie szkoły w cenie $15, posiadamy również czerwone czapeczki z napisem „POLSKA” - $5.                                                                                                        

Komunikaty. Wszelkie komunikaty, lista dyżurów, prace domowe, kalendarz zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, relacje i zdjęcia z wszelkich uroczystości szkolnych oraz wiele innych ciekawych informacji,  znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. 

Zajęcia pozalekcyjne. Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach. W tym roku szkolnym proponujemy: 

- kółko plastyczne „Plastuś” klasy 0-4

- kółko fotograficzne (od klasy 4) 

Prosimy Rodziców o zapisywanie dzieci we wrześniu, zajęcia rozpoczną się od października (aby powstała  grupa musi być 10 osób!) Zajęcia pozalekcyjne trwają do godziny 3:00 po południu, odbywają się według kalendarza zajęć pozalekcyjnych (prosimy o dokładne zapoznanie się z tym kalendarzem ponieważ nie pokrywa się z kalendarzem zajęć lekcyjnych.) 

Opłaty, czekiem lub gotówką,  należy dokonać w pierwszą sobotę każdego miesiąca u dyrektora szkoły po zakończonych zajęciach. 

Na terenie szkoły działa również gromada zuchów „Polskie Maki ", gromada skrzatów „Biedronki” oraz drużyna harcerek "Trzy Korony"– zapisy pod koniec września prowadzić będą przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego.   

Biblioteka szkolna. Zarówno uczniowie jak i rodzice mają możliwość bezpłatnego korzystania z biblioteki szkolnej, wszystkich serdecznie zapraszamy! Biblioteka otwarta jest od godziny 12:30 do godziny 1:30 pm. Istnieje też możliwość zamawiania książek drogą emaliową (katalog w linku biblioteka), wówczas książka zostanie dostarczona dziecku do klasy. 

Sklepik szkolny. W sobotę 17-go września rusza działalność szkolnego sklepiku. Uczniowie w czasie lunchu będą mogli dokonać zakupu pizzy  w cenie $2,50 a dodatkowo wody, soczku oraz innych przekąsek.

Gazetka szkolna „Płomyk”. W tym roku również będziemy wydawać naszą gazetkę szkolną „PŁOMYK”. Dzięki współpracy nauczycieli , rodziców i uczniów wydawane są 3 numery w ciągu roku szkolnego. Znajdziecie w nich Państwo wiele zdjęć, relacji z każdej szkolnej uroczystości, prace swoich dzieci, wyniki różnych konkursów a ponadto krzyżówki, rebusy, kolorowanki i zagadki jak również inne ciekawe rzeczy! Zamówienia wraz z opłatą $15 za każdy zestaw gotówką lub czekiem (na H. Sienkiewicz Educational Society, Inc ) prosimy przekazać wychowawcy do końca października. Po zamówieniu gazetki będą dostarczane uczniom do klas.                                                                                

Program „Przyjaciel szkoły” i  „Sponsor". Program ten ma na celu wsparcie finansowe szkoły, bez którego jej działalność nie byłaby tak owocna i atrakcyjna dla uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce Sponsorzy i Przyjaciele. Wszelkie dotacje na H. Sienkiewicz Educational Society możecie Państwo ukazać w rozliczeniu finansowy, gdyż jesteśmy organizacją posiadającą statut „Not for profit” i  formę 501 (c) (3). Drodzy Rodzice! Przyjaciele szkoły! - wiemy, że bardzo świadomie wybieracie Państwo szkołę dla swoich dzieci i wiemy również, że dokonaliście Państwo właściwego wyboru, dlatego bardzo prosimy dokonajcie wpłaty $30 i w ten materialny sposób, a nie tylko duchowy zapewnicie swoim dzieciom właściwe warunki i wiele atrakcji. To co robicie dla szkoły robicie  przede wszystkim dla swoich dzieci!!!!!   Drodzy Rodzice! Sponsorzy! – wielu spośród Państwa prowadzi własną działalność. Wpłacając $100, zapewnicie swojej firmie całoroczną reklamę jak również pomożecie szkole. Bycie „Sponsorem” lub „ Przyjacielem szkoły” z taką tradycją i takimi wynikami to powód do szczególnej dumy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na zrozumienie i poparcie !


Prosimy wszystkich Rodziców o przestrzeganie zasad funkcjonowania szkoły. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i dostosowanie naszej działalności do wymogów Departamentu Edukacji w stanie Nowy Jork. Prosimy również o wspieranie naszych wysiłków na rzecz wychowania świadomej Polonii i zachęcanie swoich dzieci do czynnego udziału w różnych uroczystościach polonijnych czy też akcjach charytatywnych. 

Z wyrazami szacunku                                                                       

Dyrektor Anna Kubicka


Image result for dziękujemy
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy sponsorowali loterię fantową organizowaną podczas zabawy jesiennej:

PSFUC
Molto Carino Hair Salon - Katarzyna Zając
Teatr Polski
Be & Jacks Steakhouse - Patrycja Sobiechowski
Mecenas Paweł Szymański
Murgas Design - Jolanta Więcek Murgas
Robert's Salon - Robert Grodzki
Cracovia Deli
Grupa Żywiec
Food Dynasty Market Place
Agata Foto Studio - Agata Skowronska
Arbonne - Sylwia Chrapusta
Studio 44 Hair Salon
Anna & Janusz Derewenda
Edyta & Karol Falkowski
Bogusia & Jurek Posluszny
Kazimiera Dziekan
Sławomir Stanisławski
Urszula & Piotr Starzec
Renata & Andrzej Palac
Krystyna Slawik
Anna & Wiesław Kubicki
Nina & Bogdan Laskowski
Anna Nowak


"Betlejem jest blisko! Każdego dnia możesz tu dojść!" 
Uroczystość ślubowania pierwszaków oraz pasowanie ich na uczniów - artykuł w Nowym Dzienniku

Anna Kubicka dyrektor Polskiej Szkoły im. H. Sienkiewicza na Brooklynie
               

 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16

(o nas w prasie i telewizji!)
Zakończenie roku szkolnego-artykuł w Nowym DziennikuW Nowym Dzienniku ukazał sie kolejny artykuł o naszej szkole. 

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/tu-slowo-patriotyzm-nie-brzmi-patetycznie
Dzień Przedszkolaka w PSD im.  Henryka Sienkiewicza
I Festiwal Szkół Polonijnych - Artykuł w Nowym Dzienniku 
"O tańcu w książkach i na parkiecie – Cała Polonia Czyta Dzieciom"

Zapraszamy i zachęcamy do przeczytania artykułu, obejrzenia zdjęć i pięknej relacji video przygotowanej przez portal Dobra Polska Szkoła 

Zapraszamy do przeczytania artykułu  "Dotknąć historii"

...."W sobotę, 17 stycznia, w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza odbyło się historyczne spotkanie, gdyż na zaproszenie władz szkolnych przybyli bohaterowie powstania warszawskiego: Wanda Lorenc i Mieczysław Madejski, a z nimi Henryk Cioczek – lekarz, naukowiec, autor wielu publikacji, w tym dwóch książek o bohaterach wojennych. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa objazdowa pt. "Walka o wolność. Powstanie Warszawskie"...

Cały artykuł na stronie Nowego Dziennika:Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki - Pasowanie pierwszoklasistów:

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/wczoraj-przedszkolaki-dzisiaj-pierwszaki


Najcenniejszy podarunek to wykształcenie - artykuł w Nowym Dzienniku:
Zapraszamy do przeczytania artykułu w Nowym Dzienniku:
 O NAS W PRASIE!!!!
To już wakacje! - Nowy Dziennik

Helena Modrzejewska wspomogła Skłodowską - Nowy Dziennik 
Z wielką dumą i radością informujemy, że nasza szkoła w oczach dzieci została najlepszą polonijną szkołą w roku szkolnym 2011/2012

Zachęcamy do przeczytania artykułów na ten temat:

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/

najlepsze-polonijne-szkoly-w-usa