Home‎ > ‎Dyżury‎ > ‎

Dyżur - sala gimnastyczna

OBOWIĄZKI RODZICA DYŻURUJĄCEGO

DYŻUR SALA GIMNASTYCZNA


Pełnione przez Państwa dyżury umożliwiają sprawne funkcjonowanie szkoły oraz pozwalają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom przebywającym na terenie szkoły. Prosimy wszystkich Rodziców o punktualne przychodzenie na wyznaczony dyżur. Po wejściu do szkoły należy podać cel wizyty oraz odebrać od Rodziców dyżurujących przy drzwiach naklejkę identyfikacyjną.

Do obowiązków Rodzica dyżurującego na sali gimnastycznej należy:

  1. Przygotowanie sali do uroczystości szkolnej - rozłożenie krzesełek – przygotowanie koszy na śmieci

  2. Uprzątnięcie sali po zakończonej uroczystości - złożenie krzesełek - pozamiatanie podłogi - uprzątnięcie koszy

  3. Uprzątnięcie łazienki koło sali gimnastycznej

  4. Po zakończonym dyżurze Rodzice zobowiązani są do podpisania listy dyżurów oraz opuszczenia budynku szkolnego.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

Dyrektor Anna Kubicka

Towarzystwo Oświatowe

Comments