Home‎ > ‎Ceremoniał szkoły‎ > ‎

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną, wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach szkolnych, narodowo-patriotycznych lub religijnych. Pełnienie funkcji chorążego i asysty jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Skład Pocztu sztandarowego wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, spośród uczniów klasy VI, VII, VIII i klas licealnych, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja Pocztu sztandarowego trwa jeden rok, kończąc służbę uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do kroniki szkolnej.

Skład Pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2017/18


Sztandar Szkoły 

Chorąży – Patrick Starzec, uczeń klasy 11

Asysta – Nicole Fura, uczennica klasy 11; Katarzyna Kobeszko, uczennica klasy 11


Flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Chorąży – Michal Lewko , uczeń klasy 10 

Asysta – Karolina Palac, uczennica klasy 10; Claudia Plonski, uczennica klasy 9


Flaga Stanów Zjednoczonych

Chorąży – Gabriel Starzec, uczeń klasy 9                                                                                           

Asysta – Julia Kobeszko, uczennica klasy 9; Urszula Tomaszuk, uczennica klasy 9


Pozostali członkowie pocztu sztandarowego: Nicole Bialy - klasa 9, Zuzanna Grzybowska - klasa 11Maya Hussein- klasa 11, Oliver Jedrezyk - klasa 9Julia Kalinowski - klasa 8, Eryk Krawiec - klasa 11, Emilia Kwasniak - klasa 10, Justyna Kwasniak - klasa 8,