Home‎ > ‎Biblioteka‎ > ‎Konkurs czytelniczy‎ > ‎

Konkurs Czytelniczy - Regulamin

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego
 
„Polska literka”
 
I. Cele konkursu:

a) popularyzacja czytelnictwa
b) rozwijanie zamiłowania do polskiej literatury
c) doskonalenie techniki czytania
d) wzbogacanie i rozwijanie wyobraźni
e) rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizuje PSD im. Henryka Sienkiewicza.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.

3. Czas trwania konkursu: od 7 września 2019 roku do 9 maja 2020 roku

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

5. Warunkiem uczestnictwa jest:
a) wypożyczenie i przeczytanie (w najmłodszych klasach z pomocą rodziców) jak największej ilości książek z biblioteki szkolnej.
b) po przeczytaniu należy starannie, poprawnie i własnoręcznie wypełnić stosowną dla danej klasy kartę konkursową i wraz z książką oddać w bibliotece szkolnej.

6. Komisja konkursowa w składzie: 
dyrektor - Anna Kubicka, koordynator konkursu – Ewa Wrutniak i przedstawiciel Towarzystwa Oświatowego - wyłonią po 3 laureatów z każdej klasy.

7. Zwycięzca konkursu w każdej z klas otrzyma dyplom i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. Regulamin konkursu oraz karty konkursowe dostępne są w bibliotece oraz na naszej stronie internetowej.