Home‎ > ‎

Rejestracja

 
 SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że PSD im. H. Sienkiewicza prowadzi zapisy uczniów na nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/20. Wszyscy uczniowie chcący kontynuować naukę muszą zostać ponownie zarejestrowani na nowy rok szkolny. 

Prowadzimy rejestrację uczniów do klas:

przedszkole 3 - dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. (Ważne - ze względu na warunki lokalowe do przedszkola przyjmujemy wyłącznie dzieci, które opanowały w stopniu podstawowym umiejętność korzystania z toalety)

przedszkole 4 - dzieci urodzone w 2015 r.

zerówka - dzieci urodzone w 2014 r.

klasy od I do VIII

oraz klasy licealne

Karty rejestracyjne dostępne są na naszej stronie internetowej (poniżej) lub u dyrektora szkoły. Prosimy o ich dokładne i czytelne wypełnienie, wszystkie dane zawarte w kartach przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.
W klasach młodszych ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo przy rejestracji mają uczniowie szkoły i ich rodzeństwo.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły - Anna Kubicka
 
Tutaj możesz pobrać formularze kart rejestracyjnych: