Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
info@szkolapl.org 

dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404
dyrektor@szkolapl.org


AKTUALNOŚCI


28 stycznia - Wywiadówki
28 stycznia - Studniówka
11 lutego - Sobota Koszulkowa
11 lutego - Pokaz Talentów
18 lutego - Ferie Zimowe
18 - 19 lutego - Rekolekcje dla Młodzieży
25 lutego - Ferie Zimowe